O nama

Šuma Šugić je poduzeće koje se bavi sječom i izvozom drva iz šume, preradom istog te izvozom za europske zemlje, Sloveniju, Italiju, Njemačku i Austriju. Nalazimo se u Pakracu.

Specijalizirani smo za proizvodnju drva u paletama koje odgovaraju standardnim dimenzijama. Izvozimo ona drva koja su na našim područjima, a to su ponajviše bukva, hrast i grab.