O našim proizvodima i uslugama

Ogrijevno drvo na paletama najčešće su dimenzija 25, 33 i 50 cm.

Dimenzije paleta su 1m x 1m x 1,8m ili 1m x 1m x 1m.

Vrste drva su bukva, hrast i grab.

Garantiramo kvalitetom drva na Vaše i naše zadovoljstvo.

Osim ogrijevnog drva na paletama nudimo i ogrjevno drvo-metricu, te ogrjevno drvo-višemetricu.

Usluge koje vršimo su i sječa i izvoz pilanskih trupaca.