UNAPRJEĐENJE PROIZVODNIH PROCESA U IZVLAČENJU DRVA OBRTA ŠUMA ŠUGIĆ

Opći podaci o projektu

Naziv projekta: Unaprjeđenje proizvodnih procesa u izvlačenju drva obrta Šuma Šugić
Ukupna vrijednost projekta: 2.225.512,15 kn
EU sufinanciranje projekta: 1.107.123,20 kn (50%)
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Razdoblje provedbe projekta: od 19.12.2019. do 19.12.2022.

Kratki opis projekta:

Realizacijom projekta „Unaprjeđenje proizvodnih procesa u izvlačenju drva obrta Šuma Šugić“, u cilju modernizacije tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima, nabavilo se sljedeće: forvarder, šumsko vitlo i guma za kotače šumskih vozila

Dodjela sredstava omogućena je kroz Mjeru 8 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, Podmjeru 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. - operacija: 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Cilj:

Kupnja novog stroja, alata i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva.

Rezultati:

Realizacijom projekta, odnosno nabavom forvardera, šumskog vitla i guma za kotače šumskih vozila povećati će se ukupni kapaciteti pružanja usluga sječe i izvlačenja drva iz šuma i šumskih područja te će se povećati kapaciteti proizvodnje ogrjevnog drveta u proizvodnom pogonu. Navedeno će rezultirati povećanjem obujma ukupnog poslovanja uz povećanje ukupnih prihoda obrta. Osim toga, modernim i tehnološki naprednijim strojevima poslovni procesi odvijati će se efektivnije i efikasnije što će pridonijeti smanjenju troškova (ušteda i manja potrošnja energije), pridonijeti će učinkovitijem korištenju sirovina zbog smanjene količine otpada šumske mase, ubrzanju poslovnih procesa i pridonijeti će se očuvanju šumskih ekosustava.

Kontakt osobe za više informacija:

Jozo Šugić
Tel: +385 98 362 540
e-mail: suma.sugic@po.t-com.hr

mjera 8-6-1

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost obrta „Šuma Šugić“

Ostali EU i nacionalni projekti

COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Mjera 8.6.1. Unaprjeđenje proizvodnih procesa u izvlačenju drva obrta Šuma Šugić